Artikler om valg2011

Minoritetskvinner mest politisk aktive

Minoritetskvinner mest politisk aktive

En høyere andel enn norske kvinner fosser frem i lokalpolitikken.
Les hele sakenANNONSE ↑....