Artikler om filosof

Humor fra et norskindisk roteloft

Indiskfødte Jahn Gorakh Bremdal har suksess med filosofisk humor på AftenpostenTV. FOTO: AftenpostenTV

Indiskfødte Jahn Gorakh Bremdal har suksess med filosofisk humorprogram på AftenpostenTV.
Les hele sakenANNONSE ↑....