Velskrevet om kjøp og salg av liv

05/04/2013
Av

Tematikken i boka er et utfordrende stoffområde med etiske problemstillinger mange har en mening om, men forfatteren tar leseren uredd med seg rett inn i «Skammens Rom».

Anmeldt av: Tove Andersson

Bok: Den Globale Baby

Forfatter:  Mala Naveen

Forlag: Aschehoug

Med bulende mage og spørsmål om surrogati på tungen, oppsøkte Mala Naveen kjernen i debatten rundt surrogati: de indiske surrogatimødrene, klinikkene, motstanderne, de norske parene og kommentatorene. Temaet er etisk brennstoff og berører hva slags samfunn vi vil ha.

«For meg ble dette veldig personlig. Som kvinne hadde jeg kjent på sorgen, sinnet og avmakten som barnløshet kunne medføre. Samtidig hadde jeg røtter i både India og Norge, to land som nesten umerkelig hadde innledet et forhold få hadde forutsatt», skriver Mala Naveen.

I Norge er surrogati et uregulert område, her har BUF satt likhetstegn mellom surrogati og menneskehandel, mens 37 barn stebarnsadoptert ifjor, India ville ha slutt på «surrogatiturismen» og kronprinsessens «surrogatreise» til India, har skapt overskrifter.  Mytene rundt surrogati er mange og ordbruken sterke; leie av livmor, utnyttelse av fattige og babyfabrikker er gjengangere.

Mala Naveen har ikke gått rundt uttrykkene, men tvert i mot viet plass til de mye medieomtalte sakene om surrogati, et område hvor det ikke finnes sikre tall og et område hvor amerikanske kvinner anses altruistiske, mens indiske kvinner antas å ikke har bestemmelsesrett over sin egen kropp.

«Den Globale Baby» er en tankevekkende bok som berører alle disse temaene med beundringsverdig åpent sinn..

Boka oppleves ikke som et forsvarsskrift for surrogati, men som en bok som bringer leseren inn i forfatterens undring, en bok som belyser flere sider ved surrogati og makter å balanse det følelsesmessige med det saklige.

Dette  er et utfordrende stoffområde med etiske problemstillinger mange har en mening om, men forfatteren tar leseren uredd med seg rett inn i «Skammens Rom», barnløshetens mørke kammer, der fordommer og skamfølelse florerer.

Der inne huker hun leseren, med beskrivelsen av jeg’et, «Kvinne. 32. Infertil»,  flettet inn i forventninger til kvinner, oppsummert på en eneste side; historisk, sosialt og religiøst betingede krav, i tillegg til de biologiske.

Boka er sterk kost, ikke minst surrogatenes beskrivelse av seg selv, ord som fremmedgjør surrogat og foster, skaper nesten hjertebank. I kapittelet «Alt hva mødrene har kjempet» får leseren høre om vurderinger i forkant av valget, vurdering av barnets utseende, nordisk kontra asiatisk, for og imot åpen donor, om takknemlighet og gaver. Etterpå sitter leseren igjen med et foruroligende syn på fremtiden, «designbabyer» og mulighetene for jakten på et bestemt utseende.

Forfatteren har fått innpass i et India som er ukjent for de fleste ,og beskriver dette som «betrakteren blir den betraktede». Man kan ønske seg mer om hvorledes kastesamfunnet påvirker surrogatene i India kontra de amerikanske, og en bredere diskusjon om adopsjon kontra surrogati, men forfatteren er tydelig på at boka først og fremst handler om surrogatene.

En svakhet ved boka er at «barnets rett» så og si er fraværend, selv om dette er forståelig på bakgrunn av at den omhandler surrogatene og derfor det ufødte liv, ikke barnet. Heri ligger likevel et etisk dilemma man neppe kommer utenom i den fremtidige debatten rundt surrogati.

«Den Globale Baby» gir seg ikke ut for å fortelle den endelige sannheten om surrogati i India versus USA, men er utvilsomt en bok som gir kunnskap og innsikt. Ord som assistert befruktning, IVF, prøverørsbefruktning, eggdonasjon, embryo og tre katogorier «mødre» (donor, surrogat og sosial mor), kan virke vanskelige, men forstyrrer ikke lesingen.

Jeg har selv under feltarbeide i India møtt barnløse, både indiske par og norsk-indiske, som har valgt å holde barnløsheten skjult for familien og kan konkludere med at det er en modig reise Mala Naveen har tatt.

I tillegg må nevnes et flott omslag av Cecilie Mohr. Tross skepsis til forlagenes egenreklame, må beskrivelsen av Anne Holt på bokas omslag sies å være to the point: «Et absolutt must read for alle surrogatimotstandere. Og tilhengere» Og for dem som ikke vet hva de skal mene.»

 

 

KOMMENTER SAKEN
ANNONSE ↑....